ओपन योर वॉट्सऐप Today’s Generation Poem In Hindi

चेटिंग चेटिंग, येस पापा

गर्लफ्रेन्ड सेटिंग, नो पापा

टेलिंग लाइस, नो पापा

ओपन योर वॉट्सऐप

हा हा हा